BETALINGSREGELING

Mocht u het bedrag niet ineens kunnen betalen, dan vragen wij u een betalingsformulier aan te vragen, in te vullen en naar ons toe te sturen. Wij zullen uw voorstel dan in behandeling nemen.

 

Slagvaardig handelenBetalingen dienen te worden gedaan op onderstaande bankrekening onder vermelding van het dossiernummer:

Abn Amro Bank 53.99.20.479
Iban: NL23ABNA0539920479
Bic: ABNANL2A

Indien u liever de betaling op ons kantoor wil verrichten, dan is dit uiteraard mogelijk. U kunt bij ons zowel cash als per pinautomaat betalen. U ontvangt dan van onze receptioniste een betalingsbewijs.  

Betalen via automatische incasso
Als u er de voorkeur aan geeft om uw betalingsregeling via een automatische incasso te laten afschrijven, dan kunt u hiervoor telefonisch een aanvraag indienen bij een van onze incassomedewerkers.

De automatische machtiging zal iedere maand op de 27ste (dan wel de eerst volgende werkdag) van de door u opgegeven rekening worden afgeschreven. Bij een automatisch incasso dient u er wel voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.